Władze

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej powstało, by rozwijać i popularyzować psychoterapię integracyjną.

Zarząd:

 • mgr Agata Janasz - Bazyl  - Prezes Zarządu
 • mgr Dorota Reguła - Wiceprezes Zarządu
 • mgr Anna Cylwik - II Wiceprezes Zarządu
 • mgr Dorota Brewińska - Sekretarz
 • mgr Teresa Wardzyńska - Skarbnik
 • mgr Jacek Skrobot - Członek Zarządu
 • mgr Marta Jankowska - Członek Zarządu

e-mail: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

Komisja rewizyjna:

 • mgr Anna Penkin-Szafrańska - Przewodnicząca
 • mgr Monika Całka - Członek Komisji
 • mgr Joanna Frątczak-Garbowicz - Członek Komisji

Sąd koleżeński:

I Instancja:

 • mgr Magdalena Skibińska - Przewodnicząca Sądu I Instancji
 • mgr Ewa Drozdowicz - Członek Sądu I Instancji
 • mgr Małgorzata Fereniec - Członek Sądu I Instancji

II Instancja:

 • mgr Władysław Sterna - Przewodnicząca Sądu II Instancji
 • mgr Marta Wróbel - Członek Sądu II Instancji
 • mgr Jolanta Siechowicz - Członek Sądu II Instancji

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287216 w dniu 28.08.2007r.

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
ul. Jana Olbrachta 118A/12
01-373 Warszawa

REGON: 141108053
NIP: 522-287-14-36

Rachunek bankowy:
11 2130 0004 2001 0453 2214 0001
Volkswagen Bank Direct
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa