4 września odszedł od nas
prof. Jerzy Mellibruda
psycholog, terapeuta, mentor i superwizor wielu pokoleń psychologów

Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Twórca i pedagog Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii
Twórca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
Założyciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1993-2004),
Autor wielu książek.

Pozostawił po sobie niezatarty ślad i niekończące się wspomnienie.

Kondolencje dla Profesora Jerzego Mellibrudy można składać w formie elektronicznej na stronie z Księgą Kondolencyjną.Psychoterapia Integracyjna


Aktualności

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej zaprasza członków na Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie PSPI dotyczące zmian w Statucie. Zgromadzenie odbędzie się dn. 2 kwietnia 2020r. o godz.20.15 w Warszawie ul. Jana Olbrachta 118A/12. Istnieje możliwość (...)


Rób, co możesz, w miejscu, jakim jesteś i z tym, co masz.
~ Theodore Roosevelt

Szukam terapeuty

Więcej