Aktualności

Serdecznie zapraszamy 26 marca o godz. 10:00 na wykład on-line dr Barbary Czardybon,
członkini PSPI, pt.: „Pustka emocjonalna jako efekt traumy relacyjnej z perspektywy psychoterapii integracyjnej”.
Wykład będzie poświęcony uczuciu pustki wewnętrznej, opisywanemu jako stan odrętwienia bądź zamrożenia emocjonalnego. Pustka może być związana z jakimś wyjątkowo trudnym dla człowieka przeżyciem lub ciągiem obciążających go zdarzeń. Odczuwanie pustki może pojawiać się w konsekwencji utraty wartości nadających sens życiu ludzkiemu. Pustka – to objaw występujący w wielu różnych problemach natury psychicznej. Chroniczne doświadczanie pustki koreluje z zaburzeniami depresyjnymi. Pustka, będąc ciężka do zniesienia, stanowi czynnik ryzyka samobójstwa i samouszkodzeń. Przeżywanie pustki wywołuje zagubienie nie tylko po stronie pacjenta, ale i – nierzadko – terapeuty; leczenie tego objawu bywa trudne. Stan pustki emocjonalnej ma charakter lękotwórczy.
Podczas spotkania pogłębione zostanie spojrzenie na złożone i wielowymiarowe zjawisko jakim jest pustka emocjonalna z perspektywy psychoterapii integracyjnej. Uczucie pustki doświadczane w dorosłości może wskazywać na zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie, a pustkę można rozumieć jako efekt traumy relacyjnej mającej właściwość uszkadzania zdolności do budowania bezpiecznych więzi. Z tej perspektywy szczególne miejsce zajmować będzie korektywne doświadczenie więzi z terapeutą, to jest praca na ścieżce rozwijania relacji terapeutycznej. Webinarium obejmie zagadnienie możliwych sposobów przywracania
wrażliwości i zdolności odbierania słabszych sygnałów emocjonalnych u pacjentów skarżących się na uczucie pustki wewnętrznej.
Link do wykładu zostanie przesłany dzień wcześniej osobom zapisanym na Newsletter.

Prowadząca wykład: dr n. hum. Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka
integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, trenerka
umiejętności psychospołecznych.
W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (obecnie w trakcie II stopnia szkolenia), Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Filozofia, a także studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach (Akademia Trenerów Biznesu, Trener Treningu Interpersonalnego) i Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej (Akademia Profesjonalnego Coachingu); uczestniczka szeregu specjalistycznych szkoleń z obszaru pomocy psychologicznej.
Doświadczenie zdobywała, odbywając staże kliniczne w NZOZ „Ogród” Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracowała ponadto w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym, strategiczno-strukturalną terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także terapię par skoncentrowaną na emocjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczy w treningach Balintowskich. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; obecnie zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracuje z Collegium Medicum UZ. Jest autorką artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Jako trenerka współpracuje z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w Warszawie.
www.barbaraczardybon.pl

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni,
w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia. Zostały jednogłośnie zatwierdzone zmiany w Statucie dotyczące przeprowadzania Zgromadzeń online. To dla nas wszystkich ogromne ułatwienie pracy i możliwość zaangażowania się w aktywną działalność statutową osób z całego kraju, a także z zagranicy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy.
Tak jak już wcześniej informowałam kolejne Walne będzie już przeprowadzane online i odbędzie się wybór nowych władz na kadencję 2022-2025.
Ze względów formalnych i osobistych rezygnację z dalszej działalności w Zarządzie złożyły:
Agata Janasz - Bazyl
Dorota Brewińska
Anna Cylwik
i Magdalena Skibińska
W związku z tym wszystkich chętnych do zaangażowania się w statutową działalność Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy do współpracy.
Proszę zgłaszajcie swoje kandydatury tu w tym miejscu. Opiszcie dlaczego to właśnie na Was warto głosować? Może macie nowe pomysły na działalność Stowarzyszenia? Teraz jest ten czas, żeby to przedstawić szerokiej publiczności. Piszcie, tu jest to miejsce, gdzie możemy wymieniać się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Jest jeden warunek, żeby zostać członkiem Zarządu trzeba być członkiem PSPI. ????
Zachęcamy również do przystępowania do certyfikatów psychoterapeutów (które są uznawane przez NFZ) oraz superwizorów.
Przypominamy również o regularnych wpłatach składek członkowskich - w wysokości 80 zł/1 rok.
Wszystkie informacje na ten temat posiada Skarbnik - skarbnik@psychoterapiaintegracyjna.pl
Szanowni, w związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną możliwością bezpośredniego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzje o tym, że zaplanowane Walne Zgromadzenia na dzień 16.01.22 r. będzie poświęcone TYLKO wprowadzeniem zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Głosowaniu zostanie poddane możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia online, co znacznie zwiększy możliwość uczestnictwa w obradach.
WYBORU NOWYCH WŁADZ NA TYM ZGROMADZENIU NIE BĘDZIE.
Aktualne przepisy pozwalają na przedłużenie kadencji aktualnego Zarządu:
artykuł 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W związku z tym po zmianie Statuty i wpisie do KRS Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowych władz Stowarzyszenia.

 

 

W dniu 16 stycznia 2022 roku zapraszamy na Walne na godz. 15:30 do Ośrodka Ogród w Warszawie przy ul. Olbrachta 118a lokal 12.

Wiele spraw udało nam się załatwić zdalnie poprzez uchwały Zarządu. Jednakże dwie ważne sprawy wymagają decyzji członków i członkiń:

- potrzebujemy na Walnym uchwalić  możliwość organizowania dalszych Walnych w formule on-line. Ze względu na pandemię istnieje możliwość przeprowadzenie Walnego Zgormadzenia on-line

- kończy się kadencja obecnego Zarządu i podczas Walnego Zgromadzenie odbędą się wybory nowego Zarządu na lata 2022-2025

Ze względu na pandemię i przygotowanie pomieszczenia, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w terminie do 9.01.22 r. na adres zarząd@psychoterapiaintegracyjna.pl

Można głosować zdalnie przekazując wcześniej innemu członkowi podpisane upoważnienie. 

Walne Nadzwyczajne

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej zaprasza członków na Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie PSPI dotyczące zmian w Statucie. Zgromadzenie odbędzie się dn. 2 kwietnia 2020r. o godz.20.15 w Warszawie ul. Jana Olbrachta 118A/12. Istnieje możliwość głosowania na podstawie upoważnienia. Zapraszamy ZARZĄD PSPI