Aktualności

Szanowni, w związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną możliwością bezpośredniego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzje o tym, że zaplanowane Walne Zgromadzenia na dzień 16.01.22 r. będzie poświęcone TYLKO wprowadzeniem zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Głosowaniu zostanie poddane możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia online, co znacznie zwiększy możliwość uczestnictwa w obradach.
WYBORU NOWYCH WŁADZ NA TYM ZGROMADZENIU NIE BĘDZIE.
Aktualne przepisy pozwalają na przedłużenie kadencji aktualnego Zarządu:
artykuł 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W związku z tym po zmianie Statuty i wpisie do KRS Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowych władz Stowarzyszenia.

 

 

W dniu 16 stycznia 2022 roku zapraszamy na Walne na godz. 15:30 do Ośrodka Ogród w Warszawie przy ul. Olbrachta 118a lokal 12.

Wiele spraw udało nam się załatwić zdalnie poprzez uchwały Zarządu. Jednakże dwie ważne sprawy wymagają decyzji członków i członkiń:

- potrzebujemy na Walnym uchwalić  możliwość organizowania dalszych Walnych w formule on-line. Ze względu na pandemię istnieje możliwość przeprowadzenie Walnego Zgormadzenia on-line

- kończy się kadencja obecnego Zarządu i podczas Walnego Zgromadzenie odbędą się wybory nowego Zarządu na lata 2022-2025

Ze względu na pandemię i przygotowanie pomieszczenia, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w terminie do 9.01.22 r. na adres zarząd@psychoterapiaintegracyjna.pl

Można głosować zdalnie przekazując wcześniej innemu członkowi podpisane upoważnienie. 

Walne Nadzwyczajne

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej zaprasza członków na Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie PSPI dotyczące zmian w Statucie. Zgromadzenie odbędzie się dn. 2 kwietnia 2020r. o godz.20.15 w Warszawie ul. Jana Olbrachta 118A/12. Istnieje możliwość głosowania na podstawie upoważnienia. Zapraszamy ZARZĄD PSPI