Procedura przyjęcia

Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

Aby wstąpić w poczet członków zwyczajnych należy zadeklarować chęć pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia oraz:

 • zapoznać się ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej,
 • wypełnić deklarację członkowską (członek zwyczajny).

Po uzyskaniu odpowiedzi (potwierdzenia przyjęcia) ze strony Zarządu PSPI należy:

 • wpłacić składkę członkowską w wysokości 80 zł rocznie na konto Stowarzyszenia PSPI:
  Rachunek bankowy
  11 2130 0004 2001 0453 2214 0001
  Volkswagen Bank Direct
  Rondo ONZ 1
  00-124 Warszawa

UWAGA!
Wypełnione deklaracje członkowskie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@psychoterapiaintegracyjna.pl (konieczny jest podpis elektroniczny lub skan własnoręcznego podpisu) lub pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
ul. J. Olbrachta 118 A. lok. 12
01-373 Warszawa