Certyfikowani Superwizorzy

Numer certyfikatu

Imię i nazwisko

1.

Jerzy Mellibruda

2.

Zofia Sobolewska-Mellibruda

3.

Anna Dodziuk

4.

Wanda Trabert

5.

Dorota Reguła

6.

Jacek Skrobot

7.

Jolanta Hojda

8.

Jolanta Siechowicz

9.

Anna Cylwik

10.

Honorata Skrętowska

11.

Magdalena Skibińska

12.

Maria Natorska

13.

Agata Janasz-Bazyl

14.

Dorota Brewińska

15. Teresa Wardzyńska
16. Anna Gromińska