O stowarzyszeniu

PSPI jest członkiem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej reprezentuje 198 Członków.

Przydatne informacje kontaktowe:

  • do Zarzadu: zarzad@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • w sprawach członkostwa: kontakt@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • w sprawach składek, faktur i płatnosci: skarbnik@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • sekretarz@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • w sprawach uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty i superwizora: certyfikacja@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • w sprawach publikacji w "szukam terapeuty": pspi@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • w sprawach warsztatów i szkoleń: szkolenia@psychoterapiaintegracyjna.pl
  • w sprawach dotyczących etyki: sadkol@psychoterapiaintegracyjna.pl