O stowarzyszeniu

PSPI jest rekomendowane przez Polską Federację Psychoterapii od  15.11.2019 r.