Atestacja kursu dodatkowego

08.11.2023 r.

UCHWAŁA NR 18/2023

Zarząd PSPI zatwierdził warunki atestacji kursu dodatkowego

Uchwalono zapis o następującej treści:

W celu uzyskania atestacji kursu/szkolenia dodatkowego, należy przesłać wniosek o atestację, zawierający następujące informacje:

  •  nazwa szkolenia,
  •  dane wnioskodawcy,
  •  informacja o kierowniku szkolenia
  •  informacja o ośrodku, przeprowadzającym szkolenie,
  •  informacja o miejscu przeprowadzania szkolenia,
  •  informacja o członkach zespołu szkolącego,
  •  informacja o programie szkolenia, w tym:

* tematyka

* czas trwania

* ilość godzin teoretycznych (tematy)

* ilość godzin praktycznych (zakres)

* forma zaliczenia

Warunkiem koniecznym uzyskania atestacji kursu dodatkowego jest wykwalifikowany personel szkolący, w tym:

  1. kierownik szkolenia- certyfikowany psychoterapeuta PSPI lub innego uznanego towarzystwa,
  2. zespół szkolący, składający się z certyfikowanych psychoterapeutów PSPI lub innego uznanego towarzystwa lub z osób nie będących certyfikowanymi psychoterapeutami, ale posiadającymi szeroką wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w temacie szkolenia.
  3. podstawę szkolenia powinna stanowić udokumentowana naukowo teoria

Atestacja szkolenia dodatkowego przyznawana jest na okres trwania tego konkretnego szkolenia. Każdy kolejny kurs z tego samego zakresu wymaga przedłużenia atestacji.

Proces atestacji jest płatny. Koszt atestacji kursu dodatkowego wynosi 500 zł.