Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu jest Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa, zwana dalej ADMINISTRATOREM.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www

 

Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
c. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszym dokumencie ADMINISTRATOR przedstawia w jaki sposób wdraża przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

 

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

ul. Jana Olbrachta 118A/12

01-373 Warszawa

 

Z ADO można skontaktować się w następujący sposób:

 

  • listownie na adres: ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa

  • mailowo: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

  • poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: https://www.psychoterapiaintegracyjna.pl/kontakt.html

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR zbiera i przetwarza dane zgodnie z i na potrzeby prowadzonej działalności, w związku z oferowanymi i realizowanymi usługami. ADMINISTRATOR nie zbiera i nie przetwarza innych danych, które nie są konieczne do realizacji prowadzonej działalności. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do realizacji umów na usługi oferowane przez ADMINISTRATORA.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 


Odnośnie członków PSPI

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu PSPI.

Dane osobowe członków przechowywane będą przez okres trwania członkostwa, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odnośnie certyfikacji

Dane gromadzone w dokumentach aplikacyjnych od osób chcących uzyskać certyfikat terapeuty / superwizora przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes PSPI - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu komunikacji, oceny nagrań video z terapii / superwizji w zakresie prawidłowości i skuteczności stosowanych metod terapii / superwizji oraz w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes PSPI - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osób starających się o certyfikat będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie certyfikacji, wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Nagranie z terapii / superwizji będzie przechowywane przez Administratora danych nie dłużej niż przez okres 5 lat.

 

Odnośnie prowadzonych szkoleń / warsztatów

Dane osobowe w celu zapisów i uczestnictwa w prowadzonych szkoleniach / warsztatach oraz w celu komunikacji oraz wydania stosownych zaświadczeń, przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes PSPI - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe uczestników szkolenia / warsztatów będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia / warsztatu, wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odnośnie kontaktów biznesowych

Dane osobowe w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy, a w zakresie komunikacji z osobami kontaktowymi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

 

Odnośnie prowadzenia korespondencji z PSPI

Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes. W tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru i procesu przetwarzania danych osobowych.

 

Odnośnie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego

Dane osobowe w celu komunikacji za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania bieżących relacji lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

Odnośnie wysyłki newslettera

Dane osobowe w celu subskrypcji wysyłki newslettera przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu i art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 

Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w PSPI

Dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

 

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez PSPI danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

  2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

  3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  5. prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO);

  6. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływających.

 

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w jej postanowieniach w przyszłości.
Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie wchodzić w życie z dniem jej opublikowania przez ADMINISTRATORA na niniejszej stronie internetowej

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych lub w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail podany w zakładce kontakt lub listownie.


Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przedstawieniem oferty handlowej, ew. zleceniem i realizacją usługi - Polskiemu Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej, ul. Jana Olbrachta 118A/12, 01-373 Warszawa w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 roku - w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.