Kontakt

Polskie Stowarzyszenie
Psychoterapii Integracyjnej

ul. Jana Olbrachta 118A/12
01-373 Warszawa

e-mail: zarzad@psychoterapiaintegracyjna.pl      

REGON: 141108053
NIP: 522-287-14-36

Rachunek bankowy:
11 2130 0004 2001 0453 2214 0001
Volkswagen Bank Direct
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287216 w dniu 28.08.2007r.

Formularz kontaktowy