Składki

Składki członkowskie od 1 stycznia 2020 r. wynoszą 80zł.

W roku 2019 skłądka wynosiła 50zł.

Składkę proszę opłacić na poniższe konto w tytule podając imię i nazwisko oraz rok.

Rachunek bankowy:
11 2130 0004 2001 0453 2214 0001
Volkswagen Bank Direct
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa