Szkolenia

SZKOLENIA

WARSZTATY PSPI

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Studium „Symbol i przestrzeń w pracy terapeutycznej

– nauka warsztatu”

 

Szkolenie przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz osób zajmujących się na co dzień pomaganiem. Zapraszamy osoby, które chciałyby poznać metodę, poszukują rozwiązania, interesują się wykorzystaniem symbolu i przestrzeni w psychoterapii. Indywidualny program dla każdego studenta, możliwość pracy nad własnymi problemami w trakcie poznawania metody, superwizja pracy przy użyciu metod, które są tematem szkolenia.

Opis metody:

Metoda polega na ustawianiu symboli (reprezentujących osoby, pojęcia, rzeczy, wartości) w przestrzeni. Posługując się symbolami, bardzo szybko docieramy do istoty rzeczy/problemu dodatkowo możemy zobaczyć określoną sytuację/system/problem/relację w trójwymiarze, z różnych perspektyw a następnie tak zorganizować przestrzeń, żeby była dla nas optymalna. Pojęcie przestrzeni jest tutaj kluczowe – przestrzeń fizyczna, mentalna i emocjonalna – co i jak ją wypełnia i jaka energia za tym stoi. W czasie pracy zmieniamy obraz przestrzeni– każda zmiana obrazu to zmiana sposobu myślenia, spojrzenia na siebie, innych, problem z innej, czasem zupełnie nowej perspektywy. Symboliczna zmiana obrazu lub symboliczne rozwiązanie problemu uruchamia proces zmian w rzeczywistości.

Metoda może być wykorzystana w pracy nad poszukiwaniem rozwiązania dla konkretnego problemu/projektu. Pomaga podjąć decyzję, wybrać strategię, uporządkować relacje i zmienić sposób funkcjonowania, pokazując inną perspektywę odblokowuje energię twórczą. Praca z figurkami odwołuje się do dziecięcej części naszej osobowości, często kojarzy się z zabawą, jest prosta i zaskakująco głęboka.

Program:

 1. Pomaganie i relacja terapeutyczna w kontekście prezentowanej metody, o filozofii pomagania.
 2. Ćwiczenie umiejętności niezbędnych do pracy z symbolem i przestrzenią.
 3. Ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania, obserwowania, kierowania się intuicją, pokonywania własnych ograniczeń, głębokiego kontaktu ze sobą i w relacji z pacjentem. Do współpracy w tej części zaprosiłam gościa specjalnego – Bartka Kiełbowicza – malarza, nauczyciela capoeiry, pasjonata ruchu i psychologii.
 4. Nauka warsztatu.
 5. Opis metody, zasad, reguł, niezbędnych umiejętności, możliwości zastosowania i ograniczeń.
 6. konstelacje
 1. Spotkanie Ja – Pacjent
 2. Ja w roli osoby pomagającej, mój system, Pacjent, system pacjenta
 3. Ja, moja praca, moje zasoby, moje braki
 4. „Przestrzeń wokół stołu” – kopalnia wiedzy o relacjach i systemach - ćwiczenie, praca nad „przestrzenią” w systemie rodzinnym

figurki

 1. Ustawienia sceniczne – jak wygląda moja przestrzeń, co się w niej znajduje, czego brakuje a czego jest w nadmiarze. Inwentaryzacja i pierwsza przebudowa.
 2. Ważne relacje – badanie, określanie, analiza, budowanie, rozwój (osoba, z którą mam trudną relację, relacja z partnerem, dzieckiem, szefem, zespołem), granice związku
 3. Poszukiwanie rozwiązania – rozwiązywanie konkretnego problemu w sposób symboliczny (bez konieczności nazywania problemu)
 4. Pomoc z podejmowaniu decyzji – pokazywanie nowych perspektyw które w sytuacji stresu są pomijane a mogą być decydujące przy znalezieniu rozwiązania.
 5. Praca z objawem (choroba, emocja, destrukcyjne zachowanie, wada, cecha która utrudnia życie), maski, które zakładam – zmiana sposobu funkcjonowania i nowy sposób przystosowania się do określonych, trudnych sytuacji
 6. Ustawienia pojęć (ja i życie, moje życie, choroba, śmierć, czas, teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, pieniądze)
 7. Konstelacje rodzinne – rodzina pierwotna i obecna – relacje między wszystkimi ważnymi osobami w systemie, sposób organizacji systemu, zgodność miejsca w systemie z pełnioną rolą lub brak zgodności, pokazanie gdzie brakuje przestrzeni a gdzie jest jej niebezpiecznie dużo, czego brakuje a czego jest w nadmiarze, gdzie panuje porządek a gdzie bałagan, rodzaje dynamik działających w rodzinie, wpływ historii i ważnych wydarzeń rodzinnych na nasze życie.
 8. Ustawienia organizacyjne

szablony

Dochodzenie do wiedzy o mocnych i słabych stronach, umiejętność patrzenia na siebie tak, by wszystko było dostępne, odpowiadanie na pytanie – kim jestem i czego brakuje mi w danej, konkretnej sytuacji. Praca z wykorzystaniem 12 szablonów odpowiadających 12 wybranym pryncypiom, zasadniczym, życiowo ważnym tematom. Praca nad nimi ułatwia zrozumienie świata i nadaje masie możliwości strukturę - pozwalając zrozumieć świat i siebie.

Organizacja:

Szkolenie obejmuje 4 zjazdy wrzesień- styczeń 2017/2018 (soboty 10.00- 18.30 i niedziele 8.30 -14.00), w sumie 70 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w Warszawie w Ośrodku Fundacji Etoh ul. Mszczonowska 6.

Terminy:

16-17 września

14-15 października

4-5 listopada

13-14 stycznia

Cena szkolenia 2 000 zł (4 sesje x 500 zł), obejmuje zajęcia dydaktyczne i materiały szkoleniowe.

Szkolenie prowadzi: Beata Chmielewska, gościnnie Bartek Kiełbowicz.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go na adres poczta@ipz.edu.pl, dodatkowe informacje – Beata Chmielewska 605 854 451.

Osoby prowadzące

Beata Chmielewska

Psycholog, od 10 lat prowadzi prywatny gabinet pomocy psychologicznej, zastępca dyrektora w Instytucie Psychologii Zdrowia, prowadzi autorskie szkolenia: Studium Pomocy Psychologicznej dla Par oraz Studium Przestrzeń i Symbol w psychoterapii.

Wcześniej: SWPS - nauczyciel akademicki, firmy informatyczne Matrix i Horizon – wiceprezes (odpowiedzialność za marketing, HR, Nowe Media i Technologie – tworzenie społeczności internetowych), agencja reklamowa Dell'arte, Społeczna Szkoła Podstawowa (STO) – dyrektor szkoły, Szkolny Ośrodek Psychoterapii – wychowawca klasy licealnej i psycholog, Petra (ośrodek leczenia osób uzależnionych) – psycholog, Polskie Towarzystwo Psychologiczne – praca w zespole badawczym, UW.

Bartek Kiełbowicz

Zawodowo jest malarzem i zajmuje się sztuką. Od 2002 roku trenuje Capoeirę w grupie Beribazu. Od 2 lat prowadzi szkołę ruchu Capoeira w Tęczy. W swoich treningach łączy Capoeirę z innymi formami ruchu, sztuką i psychologią, wykorzystując wiedzę o malarstwie, kompozycji i głębokiej obserwacji. Wraz z Beatą Chmielewską zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii i Zdrowia prowadzi warsztaty oparte na ruchu i pracy z symbolem dla psychologów. Prowadzi zajęcia z osobami niepełnosprawnymi wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz dużą grupę dziecięcą "Capoeira w Działdowie".

 

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Pogotowie Niebieska Linia IPZ rozpoczęły rekrutację na jesienną edycję szkolenia (2017) doskonalącego umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

(kurs podstawowy - 120 godzin)

I sesja: 24 - 27 października 2017

II sesja: 14 - 17 listopada 2017

III sesja: 12 - 15 grudnia 2017

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

 • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
 • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
 • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
 • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Cena szkolenia: 1.950 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Mszczonowska 6 Ośrodek Fundacji ETOH 22 836 80 80.

W sprawach merytorycznych można się kontaktować z kierownikiem szkolenia Piotrem Antoniakiem pod nr tel. 733-283-636.

Wypełnione zgłoszenie prosimy wysłać mailem na adres poczta@ipz.edu.pl.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Magdaleną Tesarską 22 863 87 38 (sekretariatem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP z p. Warszawa, ul.Gęślarska 3).

 

Moduł I Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie

Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić na I Moduł Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia Od Narkotyków, które jest przeznaczone dla osób chcących profesjonalnie zajmować się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków. Szkolenie jest realizowane od 2003 roku i akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Ponad 700 osób ukończyło to szkolenie. Szkolenie składa się z Modułu I i Modułu II, zawiera 536 godzin zajęć szkolenia oraz 200 godzin stażu i 70 godzin superwizji. Przez lata doświadczeń rozwija swoje formy szkolenia w oparciu o profesjonalny zespół certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Moduł I – jest obowiązkowy dla osób, które nie posiadają 2-letniego stażu pracy w terapii uzależnień. Program szkolenia zawiera 136 godzin zajęć i 120 godzin stażu. Szkolenie prowadzone jest w czasie 4 sesji. Koszt szkolenia 2700,00 w tym 460,00 koszt stażu (koszt zajęć dydaktycznych). Zajęcia odbywają się od piątku godz. 11.00 do niedzieli godz. 13.00.

Terminy zajęć:

1-3.09.2017

6-8.10.2017

17-19.11.2017

25-28.01.2018

Zgłoszenia prosimy składać do 11.08.2017 do Instytutu Psychologii Zdrowia PTP Warszawa ul. Gęślarska. Kwestionariusz zgłoszenia do pobrania na stronie www.ipz.edu.pl. Przesyłać także drogą elektroniczną poczta@ipz.edu.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych kontakt z Panią Magdaleną Tesarską (sekretariat IPZ 22 863 87 38).

Moduł II – przeznaczony jest dla osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków w placówkach zajmujących się terapią. Ta część szkolenia składa się z 12 sesji. Program szkolenia zawiera 400 godzin zajęć, 80 godzin stażu i 70 godzin superwizji. Rozpocznie się w kwietniu 2018 roku.

Kierownik szkolenia Elżbieta Rachowska.

Szkolenie będzie odbywało się w Fundacji ETOH, Warszawa ul. Mszczonowska 6, tel. 22 877 78 81. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie szkolenia ustala Fundacja ETOH.

 

Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć warsztatowych i seminaryjnych, realizowanych w trakcie 5 spotkań. Jest ukierunkowane praktycznie - tworzy okazje do ćwiczenia różnych form pracy z grupą, do rozwijania specyficznych umiejętności, do diagnozowania sytuacji i procesów grupowych.

W szczególności przedmiotem szkolenia będą interwencje i techniki pracy grupowej związane z:

 • Zastosowaniem eksploracji, dramatyzacji i psychodramy
 • Trenowaniem umiejętności interpersonalnych
 • Prowadzeniem rozmowy grupowej na ważne tematy osobiste
 • Inicjowaniem i organizowaniem pracy w małych zespołach
 • Eksplorowaniem osobistych doświadczeń i refleksji uczestników
 • Prowadzeniem pracy indywidualnej na tle grupy
 • Rozpoznawaniem i analizowaniem relacji w grupie

Uczestnicy szkolenia uzyskają również wiedzę dotyczącą:

 • Psychoterapeutycznego i psychoedukacyjnego zastosowania pracy grupowej z różnymi problemami osobistymi
 • Dynamiki grupy, ról i zachowania uczestników oraz faz rozwoju procesu grupowego i systemu komunikowania w grupach

Każdy uczestnik otrzyma skrypt zawierający wiedzę dotyczącą pracy z grupami oraz będzie miał kilka okazji do samodzielnego prowadzenia tematycznych zajęć warsztatowych i uzyskiwania informacji zwrotnych . Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Opieka merytoryczna - prof.n. dr hab. Jerzy Mellibruda.

Cena zajęć szkoleniowych dla uczestnika = 2600 zl.

Terminy zajęć SPGiTP: I - 7-9.09.2017, II - 5-7.10.2017, III - 2-4.11.2017, IV - 7-9.12.2017, V - 11-13.01.2018.

ZADANIA

Zadania - Rozwijanie umiejętności pracy z grupami oraz uczenie się stosowania konkretnych interwencji

 1. Eksploracja minionych doświadczeń grupowych uczestników
 2. Prowadzenie dyskusji grupowej na ważne tematy
 3. Inicjowanie i organizowanie pracy w małych zespołach
 4. Eksploracja osobistych doświadczeń i refleksji uczestników
 5. Rozpoznawania i eksplorowanie relacji w grupie
 6. Prowadzenie pracy indywidualnej na tle grupy

Warunki i sytuacje tworzące uczestnikom okazję do uczenia się poprzez:

 1. Doświadczenia w trakcie treningu osobistego i pracy własnej w roli uczestnika grupy
 2. Obserwacja funkcjonowania trenera
 3. Doświadczenia w roli osoby prowadzącej różne zajęcia grupowe w trakcie warsztatów
 4. Obserwacja innych uczestników prowadzących kolejno zajęcia
 5. Przyjmowanie informacji w trakcie seminariów
 6. Korzystanie z kwestionariuszy i skal obserwacyjnych
 7. Uczenie się poprzez obserwowanie i analizowanie nagrań sesji spotkań i terapii grupowej prowadzonych przez różnych terapeutów, m.in. I.Yaloma
 8. Doświadczenia w trakcie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez innych uczestników

Szkolenie zakłada osobiste zaangażowanie się w pracę i proces grupowy oraz uczenie się poprzez własny udział i doświadczanie w pracy grupowej.

Zajęcia prowadzone są w Warszawie, rozpoczynają się w czwartek o godz. 14 i kończą w sobotę o godz. 14 (czwartek 14-19, piątek 9-19, sobota 9-14). Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go na adres poczta@ipz.edu.pl.

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

Program systematycznego szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej dla par lub zainteresowanych tym tematem.

Program

Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do pracy z parami - rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca doświadczeń z byciem w związku (własne zasoby i ograniczenia), metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami.

Poznawanie uniwersalnej metodyki pomocy dla par

 • Zmiana sposobów myślenia utrudniających wzajemne kontakty i poszukiwanie rozwiązań
 • Rozpoznawanie form komunikowania utrudniających wzajemne kontakty i rozwijanie umiejętności konstruktywnej komunikacji
 • Rozpoznawanie zachowań utrudniających wzajemne kontakty i wprowadzanie zachowań wspierających
 • Rozpoznawanie obecności pozytywnych uczuć i wzajemnych pragnień oraz wygaszanie śladów minionych doświadczeń utrudniających wzajemne kontakty
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania wspólnych problemów i konfliktów

Ważne tematy i procedury – rozwijanie i umacnianie zasobów

 • Rozumienie partnera i siebie
 • Rozwijanie intymności i opieki, ochrona i umacnianie więzi
 • Radzenie sobie z indywidualnymi różnicami

Ważne tematy i procedury – rozwiązywanie specyficznych problemów

 • Wpływ rodziny pochodzenia na relacje małżeńskie i przestrzeń życiową w dorosłym życiu – kierunki i obszar oddziaływań (genogram, praca z symbolem „Figurki w przestrzeni”)
 • Rozczarowanie związkiem, obwinianie jako problem w relacji partnerskiej
 • Gniewny związek, agresywne zachowania, przemoc – strategie pracy
 • Zazdrość – mechanizm adaptacyjny czy choroba
 • Zdrada i co dalej – praca ze zdradą
 • Konflikty rodzicielstwa – praca z parą doświadczającą konfliktu w pełnieniu ról rodzicielskich
 • Rozstanie i rozwód – jak przeżyć rozstanie, odzyskać równowagę emocjonalną i co zrobić by na nowo zapanować nad własnym życiem – praca z parą

Organizacja

Szkolenie w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par obejmuje 8 sesji, (seminaria, warsztaty, wykłady), w sumie 192 godziny szkolenia. Pierwsze 2 sesje poświęcone są pracy własnej i nabywaniu podstawowych umiejętności, poznawaniu uniwersalnej metodyki pracy z parami. Kolejne 6 sesji przeznaczonych jest na zajęcia związane z poznawaniem specyficznych problemów występujących w parach oraz procedur i strategii pracy z parami.

Dla osób, które ukończyły roczne Studium istnieje możliwość szkolenia zawansowanego (II stopień) obejmującego superwizję pracy własnej, połączonego z certyfikacją i uzyskaniem rekomendacji IPZ PTP.

Terminy zajęć SPPdP 2017

IV edycja I poziom

17-19 marca

7-9 kwietnia

5-7 maja

2-4 czerwca

22-24 września

20-22 października

17-19 listopada

8-10 grudnia

Zajęcia prowadzone są w Warszawie. Rozpoczynają się w piątek (obiadem) o godzinie 13.00 i kończą w niedzielę (obiadem) o godzinie 15.00 (piątek 13.00-19.00, sobota 9.00-19.00, niedziela 9.00-15.00).

Cena

Cena całego szkolenia 3 920 zł (8 sesji x 490 zł), obejmuje zajęcia dydaktyczne i materiały szkoleniowe. Osoby, które wpłacą całą kwotę przed rozpoczęciem pierwszej sesji otrzymują rabat w wysokości 10 %.

Opieka merytoryczna i koordynacja - Beata Chmielewska.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go na adres poczta@ipz.edu.pl Dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie Instytutu Psychologii Zdrowia, tel. (022) 863 42 76, (22) 863 87 38.